इंजिन

आमची सर्व यंत्रे रॉबिन सुबरू, जपान ह्या जग प्रसिद्ध कॉंपनीच्या इंजिनवर चालतात
इंधन: पेट्रोल, रॉकेल व डीज़ल